Make your own free website on Tripod.com
OBS!!!!    När du hämtar hem filerna måste du byta extensionen (exe) till xls.

 
Du ska finna fem fel i kalkylen och rätta till dem!! Träningsuppgift 1
Även här har det blivit lite småfel som ska rättas till Träningsuppgift 2 
Hjälp sällskapet att dela på notan! Träningsuppgift 3
Trekamp med insmugna fel. Räkna medelvärde. Träningsuppgift 4
Fabror Erik behöver hjälp med bensinen till sin flakmoped Träningsuppgift 5