Make your own free website on Tripod.com
Kommande förhandlingar

Senaste nytt om löneöversynen

Förslag till kommuncentralt ramavtal

Kommande löneförhandlingar ä löneöversynsförhandlingar 980701 och 990401. Procentsatserna i de förhandlingarna är 2,2% för inkomster under 15000 kr/mån och 1,9% över 15000 kr/mån vid varje förhandlingstillfälle. Varje tillsvidareanställd lärare och medlem av organisationen bidrar med någon av procentsatserna till en pott som sedan ska fördelas i lokala förhandlingar. För lärare i grundskolan, gymnasiet och Komvux återstår också två särskilda löneöversynsförhandlingar 980801, 1% och 20000101 är procentsatsen 3,75%.

Privata

Vi har också förhandlat löner för de som tillhör KFO och där var det 1,3% till potten och de lönerna gäller fr o m 980101.

För de medlemmar som går under HAO-avtalet var det 2,5% och gäller fr o m 980101

Styrelsen