Make your own free website on Tripod.com

Vad bör man kunna när man har gått Excel-kursen?

 1. Skapa en mapp i sin egen mapp
 2. Göra och formatera en tabell utifrån ett givet underlag. Skapa ett passande diagram till tabellen.
 3. Lösa  problem med hjälp av en kalkyl.
 4. Kunna använda ritverktyg.
 5. Kunna lägga upp en arbetsbok med flera blad.
 6. Kunna använda enkla inbyggda funktioner för summering, medelvärde, max- och minimivärden, om- och letauppfunktion, tidsfunktioner.
 7. Kunna räkna med tid
 8. Kunna namnge celler och cellområden och utnyttja det i letauppfunktioner.
 9. Kunna använda målsökning och/eller problemlösaren för att lösa ett problem
 10. Kunna länka kalkyler och diagram till Powerpoint för att presentera en kalkyl.
 11. Kunna maila filer.
 12. Kunna göra en Exceldatabas
 13. Kunna sortera en Exceldatabas
 14. Kunna göra urval ur en Exceldatabas