Make your own free website on Tripod.com

Galna celler

vara

antal

á pris

summa

juice

3

8.50 kr

#Värdefel!

salami

1

13,6

13,6

smör

0,5

18,75

9,375

mjölk

4

7,8

31,2

0

totalt

229,175

Så här kan det ju inte se ut eller hur, städa upp lite är du bussig

Och du, kontrollera totalsumman är den rätt?

Galna celler

vara

antal

á pris

summa

juice

3

8,5

25,50 kr

salami

1

13,6

13,60 kr

smör

0,5

18,75

9,38 kr

mjölk

4

7,8

31,20 kr

totalt

79,68 kr