Make your own free website on Tripod.com
Besvara följande frågor med hjälp av Sök  

När är det lämpligt att använda Sök-funktionen i Access?

 När du söker efter en enskild uppgift eller fragment av en uppgift i databasen

Besvara följande frågor med hjälp av Sortera

 

När är det lämpligt att använda Sortera-funktionen?

 När man förväntar sig några få svar

Besvara följande frågor med hjäp av Filtera enligt markering

 

När är det lämpligt att använda Filtera enligt markering

 När man söker en uppgift som finns i många poster

Besvara följande frågor med hjäp av Filtrera enligt formulär

 När är det lämpligt att använda Filtrera enligt formulär?

När man söker en uppgift och svaret finns genom att man kombinerar flera fält