Make your own free website on Tripod.com
1. Hitta på 2 frågor på tabellen Kunder som kan besvaras med hjälp av Sök-knappen

2. Om man använder knappen för Sortera stigande i adressfältet, vilket företag står då först?

3.Gör 2 frågor som kan besvaras genom Filtrera enligt markering

4. Gör 2 frågor som kan besvaras genom Filtrera enligt formulär.

När du är klar maila frågorna till mig. Du kan skriva in dem direkt i brevet eller göra en fil som du skickar till larsdahlberg@usa.net