Make your own free website on Tripod.com

Tag ditt datakörkort hos Komvux Data Värmdö

Vårterminen -98 kommer vi att ha öppet i våra datasalar för körkortstester för allmänheten följande
lördagar kl 10.00 - 12-00: 24 januari, 21 mars, 16 maj
Utöver dessa tider kommer vi att ha körkortstest tisdagar 16.20 - 18.20 fr.o.m.3 februari t.o.m. 26 maj