Make your own free website on Tripod.com

Uppgift 4

Du ska skapa ett linjediagram över medeltemperaturen i april 1996 och 1997