Make your own free website on Tripod.com
Uppgift 3

Du har gjort en budget över dina personliga inkomster och utgifter för det första kvartalet. För att göra budgeten mer illustrativ ska du göra ett diagram till den.
 

 
 Se figur