Diagramövningar

Uppgift 1

Den kalkyl som du ska arbeta med redovisar omsättningen för tre olika produkter i ett företag. Du ska skapa tre olika diagram för att beskriva dessa data..

Anpassa diagrammet genom att ändra färg på ritytan och mönster för serierna Äpplen, Päron, Bananer
Öka storleken.Du ska nu skapa ett cirkeldiagram som visar produkternas andelar av halvårets totala omsättning.
 Du ska även skapa ett cirkeldiagram där du kan jämföra omsättningen under de olika månaderna