Make your own free website on Tripod.com

Administrativ service grunder

(även kallad) Dadak

lektionsplanering


Databaskursen

Prov

Frågor 1

Frågor 2

Frågor 3

Inlämningsuppgifter

Kalkylkursen

Dessa inlämningsuppgifter har ni fått hittills:

1. Affären - Som ligger i G:\data\worksövn\kalkyl\ Du får bara använda tangentbordet för att skriva =, +,-,*,/, och jag eller nej för övrigt använder Du referenser till celler.

2. Receptet - Hämta ett recept från t.ex. Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter och gör om det så att man kan veta hur mycket man ska köpa av de olika ingredienserna beroende på hur många som kommer till middag.

3. Ordlistan Förklara orden. De flesta finns i kapitel 2 eller 4 i grundboken.

4. 5 st länkade eller inklistrade kalkyler med diagram, tabeller, bilder och kommentarer

Vilka har du lämnat? Här kan du se det!

5. Frågor på kalkylläxan.


Prov ta bort filtillägget exe och skriv wps i stället när du sparar filen i din katalog!


Extrauppgift 1

Extrauppgift 2

Extrauppgift 3

Extrauppgift 4

Extrauppgift 5