Make your own free website on Tripod.com
Det finns inga aktuella regionala kurser fn. Vi återkommer när kurskatalogen har kommit!
Aktuella regionala kurser

Skicka din anmälan till fackexpeditionen senast en vecka innan anmälningstiden går ut.

OBS! Vissa kurser är för funktionärer i styrelsen. Andra är för alla medlemmar.

Förkortningar: