Make your own free website on Tripod.com

Nytt huvudskyddsombud för Lärarförbundet på Värmdö
är Åsa Lindh. Hon är musik- och engelsklärare på Kvarn-
bergsskolan.