Make your own free website on Tripod.com
 
Endast för skyddsombud 

Vi har nytt huvudskyddsombud!!!!

Nya arbetsmiljölänkar
 
Vill du veta mer om kemiska ämnen i arbetsmiljön? Slå in ett sökord och svaret kommer i de flesta fall på begriplig svenska Databasen är en del av tidningen Dagens arbetes webbplats. http://www2.dagensarbete.se/search.htm
Arbetarskyddsnämndens nyhetsbrev håller koll på arbetslivet. http://www.asn.se/nytid/site/
En bra länklista till källor inom arbetarskyddet http://www.niwl.se/bibl/lankar/
 

Nyheter 980331 C.Romilsson Lärarnas arbetsmiljö måste förbättras

Nyheter 980303 Så här gör du en lyckad skyddsrond Söker du information om kemikalier? Här är en länk till Kemikalieinspektionen.

Nyheter 980120 Sjukfrånvaron ökar bland lärare, Ordningsregler tillbaka, Elever avstängda

Nyheter 980113 Gymnasieelever har dålig arbetsmiljö, Har du problem med städningen

Nyheter 971215 Laglös skola, chockerande skolmiljö